Koji se podaci traže?

Koji se podaci traže?

Kada dođe do smrtnog slučaja od pozivatelja se traže slijedeći podaci: ime i prezime...

Saznaj više

Organizacija pogreba

Organizacija pogreba

Ovlašteni Pogrebnik dogovara pravo i termin ukopa sa Upravom groblja ukoliko će se sprovod ili...

Saznaj više

Prava Branitelja

Prava Branitelja

Troškovi prijevoza i ukopa umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i umrlog HRVI iz...

Saznaj više

Prijava smrti

Prijava smrti

Činjenica smrti prijavljuje se usmeno ili pismeno matičaru područja kojemu pripada mjesto na...

Saznaj više

Smrtni slučaj u bolnici

Smrtni slučaj u bolnici

Ako smrt nastupi u bolnici ili nekoj drugoj ustanovi na području Republike Hrvatske, u gradu ili...

Saznaj više

Smrtni slučaj u inozemstvu

Smrtni slučaj u inozemstvu

Sprovodnica Prilikom smrtnog slučaja u inozemstvu, osoba koja radi pokopa želi prenijeti tijelo...

Saznaj više

Smrtni slučaj u prometu

Smrtni slučaj u prometu

Kad se smrt dogodi u prometnoj nesreći, izlazi hitna pomoć koja konstatira smrt, a policija izdaje...

Saznaj više