Kada dođe do smrtnog slučaja od pozivatelja se traže slijedeći podaci:

  • ime i prezime preminule osobe,
  • starost umrle osobe (godine),
  • adresa smrti,
  • vrijeme smrti,
  • ime i prezime osobe koja prijavljuje smrt,
  • broj telefona za kontakt.

Po nalogu policije obično kroz nekoliko sati dolazi medicinska ekipa i mrtvozornik. Mrtvozorniku je potrebno osigurati pristup umrloj osobi da bi se tijelo umrle osobe moglo pregledati, pripremiti liječničku dokumentaciju ako je preminula osoba bolovala kao i sve matične podatke umrle osobe. Ako je smrt nastupila u neobičnim okolnostima ostavite tijelo i prostor kakvog ste zatekli radi eventualnog policijskog uviđaja.